آزمون اهمال کاری (تنبلی)

تست خشم و عصبانیت

می خواهید متوجه بشوید که چند درصد اهمال کار هستید ؟

در این تست شرکت کنید و به پانزده سوال آن پاسخ دهید

تست اهمال کاری ( تنبلی )
اگه برای شروع آزمون آماده ای ،روی لینک زیر کلیک کن…

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید