فرآیند شکل گیری عادت در مغز

چگونه عادت در مغز شکل می گیرد؟

همه ما می دانیم که مغز از میلیونها رشته عصبی تشکیل شده است

هر فعالیت یا کار ما تعدادی از این رشته های عصبی را در گیر می کند

یا به عبارتی دیگر هر فعالیت یا کار فرمانی را در برمی گیرد که توسط مغز صادر شده و باید از مسیر ها یا رشته های عصبی بگذرد تا به انجام برسد

حال این مسیر ها ممکن است به قدری تکراری باشد که به راحتی توسط مغز پیموده شود

به این مسیر های تکراری شکل در گرفته در مغز که یک رفتار یا فعالیت تکراری را نتیجه می دهد ، عادت می گویند

فرآیند شکل گیری عادت در مغز به این صورت است

یک مسیر تکراری و یکنواختی در مغز شکل می گیرد

و آن اندازه این مسیر تکرار می شود که به راحتی دیگر قابل رفت و آمد سلولهای مغزی می شود

عادت اتوبان است

عادت همانند اتوبانی است که میلیونها ماشین از آن گذشته است

ولی کارها یا فعالیتهای دیگر همانند راه خاکی است که یک ماشین به زور از آن گذشته است

کافی است مغز تصمیم به انجام عادت بگیرد :

بدون اینکه لحظه ای اصطکاک یا مصرف انرژی برای مغز داشته باشد مسیر تکراری مهیا می گردد

و سلولهای مغزی در همان مسیر تکراری رفت و آمد می کنند

اگر با این دید نسبت به عادات خود کمی تفکر کنیم

متوجه می شویم که چرا ما یک کاری که برای ما عادت نشده است را به راحتی عادت نمی توانیم انجام بدهیم

یا برعکس یک عادت را بدون اینکه خودمان متوجه باشیم و کمترین هزینه فکری برای ما داشته باشد انجام می دهیم

برای اینکه شما بهتر بتوانید با فرآیند شکل گیری مغز آشنا شوید پیشنهاد می کنم تا این فیلم را تماشا کنید

 

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید