تغییر احساسی

تغییر احساسی یا تبدیل احساسات منفی به احساسات مثبت

خیلیها علاقمندند که از نظر احساسی تغییری در خودشان بوجود بیاورند

احساسات منفی دشمن همه پیشرفت ها و موفقیتهاست و شما کسی را سراغ ندارید که با یک دیدگاه منفی به موفقیت دست پیدا کرده باشد

اگر نتوانیم احساسات خود را مدیریت کنیم عملکرد ما به طرز محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد

عصبانیت و خشم نیز در اثر احساس منفی ایجاد می گردد که می توان آن را به عنوان بزرگترین و بدترین محصول احساس منفی دانست

تغییر احساسی

اما چگونه می توان احساسات منفی را کاهش داد یا از بین برد

برای این منظور باید در ابتدا باید با عوامل ایجاد کننده احساسات منفی آشنا شد

عوامل ایجاد کننده احساسات منفی

  • توجیه کردن

هر چه بیشتر خود را توجیه و متقاعد می کنیم که طرف مقابل بد است و شما پاک و بی گناه هستید و حق دارید اینگونه احساس کنید عصبانی تر و سرشار تر از احساسات منفی می شوید

  • بر خود گرفتن

اینکه هر اتفاقی را به عنوان حمله ای به خودمان محسوب کنیم

شرایط نامساعد و ناگوار را حمل بر خود بدانیم می تواند احساسات منفی را دربرداشته باشد

  • حساسیت شدید

یک صحبت منفی آن هم به صورت غیر مستقیم ،ما را در هم شکسته و مدتها ذهن و فکر ما را مشغول کند

  • قضاوت کردن

تمایل به ارزیابی دیگران و قضاوت کردن می تواند احساسات منفی و ناراحتی برای ما به ارمغان آورد

  • خود فریبی

با یک توجیه بخواهید رفتار غیرقابل قبول خود را پنهان کنیم و موجه نماییم

به جای اینکه به اشتباه خود اعتراف نماییم در صدد فریب خود و اطرافیان بر می آییم و  دهها دلیل برای این عمل اشتباه خود رو می کنیم

تغییر احساسی

اگر ما با این پنج عامل ایجاد کننده احساسات منفی مقابله کنیم

احساسات منفی کم کم و به مرور در ما ریشه کن شده و احساسات مثبت می تواند جایگزین احسات منفی شود و در ما تغییر احساسی پدیدار شود

راهکارهای کاهش احساسات منفی

  • قضاوت نکردن

ذهن انسان یک شمشیر دولبه است

هم می تواند برای شاد کردن و هم برای عصبانی کردن خودمان استفاده شود

تغییر احساسی

وقتی ذهن ما درگیر قضاوت دیگران می شود نکته ای برای عصبانی شدن پیدا می کند ولی اگر ذهن آزاد باشد می تواند بهانه ای برای شاد شدن پیدا کند

  • احساس همدردی با دیگران

وقتی ما با فردی احساس همدردی می کنیم دیگر بهانه ای برای عصبانی شدن یا ناراحت شدن پیدا نمی کنیم

تغییر احساسی

  • نوشتن نگرانیها بر روی کاغذ

یکی از راهکارهای خوب تغییر احساسی ، از بین بردن نگرانیهایی می باشد که ما را آزار می دهد اگر یاد بگیریم که آنها را بنویسیم خیلی از اثرات منفی را از میان بردارد

تغییر احساسی

اقدامک :

خودکار یا مدادی را با یک دست خود محکم فشار دهید ( خودکار یا مداد در مشت شما قرار گیرد )

بعد دست تان را به گونه ای قرار دهید که کف دست رو به زمین قرار گیرد ولی مشت خود را باز نکنید

حال به این سوال پاسخ دهید که

چه چیز مداد یا خودکار را در دست شما نگه داشته است ؟

جواب :

این شمایید که هنوز با مشت گره کرده خودکار را در دست دارید و برای رهایی از آن کافی است مشت خود را باز کنید

حال دست خود را باز کنید و مشاهده کنید که به چه راحتی مداد یا خودکار از شما رها شده  و به زمین می افتد

نتیجه گیری :

همانند این مثال احساسات منفی است که ما در خودمان نگه داشته ایم و رها نمی کنیم

و تنها کسی که باعث باقی ماندن احساسات منفی در ما می شود خود ماییم و برای رهایی از آن کافی است تا مشت خود را باز کنیم و خودمان را برای تغییر احساسی آماده کنیم

با مقابله با عوامل ایجاد کننده احساسات منفی و استفاده از راهکارهای مقابله با احساسات منفی

پیشنهاد می کنم برای آشنایی هر چه بیشتر با تغییر احساسات منفی به عنوان یک ترک عادت این مقاله را مطالعه بفرمایید

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید