ترک افکار منفی ( فرمول تضمینی ترک افکار منفی )

ترک افکار منفی

ترک افکار منفی با تغییر باور ها

کنترل افکار منفی

تغییر افکار منفی به مثبت

تبدیل افکار منفی به مثبت

درمان افکار منفی و منفی بافی

چرا همش افکار منفی دارم

دوری از افکار منفی

از افکار منفی خسته شده ام

ترک افکار منفی

افکار منفی ذهن

افکار منفی مجموعه ای فکر و خیال های بد و ناپسند است که در ذهن ما مرور و تکرار میشود

افکار منفی و افسردگی

افکار منفی یا همان عادت به منفی بافی یکی از جمله عادت های بد است که در صورت عدم کنترل می تواند زمینه ساز عادت های بد دیگر باشد

به این صورت که عادت به داشتن افکار منفی موجب بد شدن حال و احساس ما میشود

بد بودن حال بد نیز موجب میشود کارهای بدی را انجام دهیم و در نهایت میتواند موجب گوشه گیری و افسردگی فرد شود

ترک افکار منفی

بمباران افکار منفی

در هر لحظه ممکن است هزارن فکر مختلف چه مثبت و چه منفی در ذهن ما وجود داشته باشد

اما ما تنها به برخی از آنها توجه داریم

اگر بیشتر تمرکز خود را بر روی افکار منفی قرار دهیم در نتیجه فکر کردن به افکار منفی به صورت یک عادت در ما نمود پیدا میکند 

مثلث شناختی افکار – احساس – رفتار 

ترک افکار منفی

نکته مهم درباره عادت به افکار منفی این است که

عادت به افکار منفی میتواند انرژی ، وقت و سرمایه های عاطفی افراد را هدر بدهد بدون این که خود فرد متوجه آن شود

و همچنین لازم است بدانید

هر فکر منفی که در ذهن ما میگذرد ۱۷ برابر مخرب تر از افکار منفی است که از دیگران و اطرافیان ممکن است دریافت کنیم

ترک افکار منفی

پس لازم است کنترل افکار خود را به دست بگیریم و افکار خود را از منفی به مثبت تغییر دهیم

راهکارهای ترک افکار منفی 

برای ترک افکار منفی تنها خودتان هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید

و به این منظور از شما دعوت میکنم مقاله زیر را که دربردارنده ۸ راهکار مفید و کاربردی برای ترک عادت افکار منفی است را مطالعه نمایید

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید