مدیریت خشم

مدیریت خشم
مدیریت خشم   خشم در اثر برآورده نشدن نیاز ، خواسته و انتظارات و توقعات بوجود می آید بنابراین هنر این است که ما با تشخیص درست این انتظارات و خواسته ها فرصت ایجاد خشم را چه...
بیشتر بخوانید

دلیل ایجاد عادت : انتخاب هایی کوچک ولی مستمر

دلیل ایجاد عادت : انتخاب هایی کوچک ولی مستمر
دلیل ایجاد عادت : انتخابهایی کوچک ولی مستمر    یک سوال : آیا تا به حال شده که یک فیل شما را گاز گرفته باشد ؟ یا یک پشه  نیش تان زده است ؟             بله فیل شما را...
بیشتر بخوانید

فرآیند شکل گیری عادت (چگونه عادت در مغز شکل می گیرد)

فرآیند شکل گیری عادت (چگونه عادت در مغز شکل می گیرد)
فرآیند شکل گیری عادت در مغز چگونه عادت در مغز شکل می گیرد؟ همه ما می دانیم که مغز از میلیونها رشته عصبی تشکیل شده است هر فعالیت یا کار ما تعدادی از این رشته های عصبی را د...
بیشتر بخوانید

تغییر در زندگی (تغییر در زندگی خانوادگی )

تغییر در زندگی (تغییر در زندگی خانوادگی )
تغییر در زندگی چگونه بوجود می آید که ما متوجه آن نمی شویم ؟ تغییر در زندگی را چگونه می توانیم ایجاد کنیم ؟ علیرضا مثل خیلی از ما شیرینی دوست داشت ، یکدفعه که داشت تنهایی...
بیشتر بخوانید

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید