کنترل خشم

کنترل خشم مهارتی است الزامی

نکته مهمی که در تعریف خشم وجود دارد این است که :

خشم در اثر برآورده نشدن نیاز ، خواسته و انتظارات و توقعات بوجود می آید

بنابراین هنر این است که

ما با تشخیص درست این انتظارات و خواسته ها فرصت ایجاد خشم را چه در خودمان چه در دیگران از بین ببریم

و بتوانیم کنترل خشم را در خودمان بوجود بیاوریم

البته رسیدن به این سطح به نظر خیلی ایده آل و آرمانی می باشد

پس تا رسیدن به این سطح بهتر است که ما شناخت بیشتری نسبت به خشم و کنترل خشم پیدا کنیم

خشم را می توانیم به دو خشم لحظه ای(آنی) یا زمان بر ( پروسه ای ) تقسیم کنیم:

خشم لحظه ای یا آنی :

خشمی که در یک لحظه بوجود می آید

دو نفر که هیچ شناختی نسبت به هم ندارند

در یک مجادله یکی از آن دو کلامی به کار می برد که در یک لحظه طرف مقابل خشمگین می شود و عکس العملی از خود نشان می دهد

تصادفی صورت می گیرد و دو طرف تصادف در یک لحظه بر اثر شوک این تصادف خشمگین می شوند

کنترل خشم

که به صورت مفصل به رفع و کنترل این نوع خشم در مقاله بعدی می پردازیم

خشم زمان بر ( پروسه ای ):

دو نفر که نسبت به هم شناخت داشتند  و از هم انتظار و توقعی دارند که برآورده نمی شود و خشم حاصل می شود

این مدل خشم بر اثر زمان و به صورت کم کم حاصل می شود

که سرمنشاء آن را می توان در ارتباطات و انتظارات طرفین نسبت به یکدیگر دانست

هرچقدر که افراد با یکدیگر نزدیکتر باشند امکان بوجود آمدن ناراحتی و خشم بالاتر می رود

برای مثال دختر و پسری که با  هم تازه آشنا شده اند و روابطشان تعریف شده و مشخص پیش می رود کمتر اصطکاکی با یکدیگر ندارند

بنابراین کمتر انتظاری داشته و بهانه ای بزرگ برای خشمگین شدن پیدا نمی کنند

کنترل خشم

ولی هرچه از زمان آشنایی آنها می گذرد اصطکاک بیشتر شده 

انتظارات و توقعات و خواسته ها و به دنبال آن ناراحتی و خشم هم پدید می آید

اوج این داستان زمانی است که با هم ازدواج کرده و زیر یک سقف قرار می گیرند

حال بهانه برای ناراحتی و خشم به صورت مستمر آماده می گردد

اصطکاک دستها

برای درک بهتر این مطلب کف دستان خود را با فاصله نسبت به هم قرار دهید هیچ مشکلی با هم ندارند

حال دستان را به هم نزدیک کرده و مالش دهید متوجه گرما و در نهایت قرمزی

و در انتها درد می شوید که در اثر اصطکاک بوجود می آید

یا همکارانی که در یک اداره مشغول به کار هستند

نه از هم انتظاراتی دارند و نه ناراحتی یا خشمی

ولی وقتی در یک اتاق از نزدیک باهم همکار می شوند و یک پروژه مشترک به آنها واگذار می گردد

بهانه برای ایجاد ناراحتی و خشم فراهم میشود

از اینگونه مثال ها زیاد است که مرور زمان و ایجاد توقعات و انتظارات با عث ناراحتی و در نهایت خشم می گردد

بهترین راه حل برای این رفع و کنترل خشم این است که

بتوان انتظارات و توقعات و خواسته ها را تعریف کرد

تا با درک صحیح از طرف مقابل اجازه نداد تا خشم را از همان ابتدای شکل گیری ایجاد شود

حال اگر به این مهم دست نیافتیم

بهتر آن است که هر وقت که موضوعی ما را ناراحت کرد

با طرف مقابل در میان بگذاریم تا این ناراحتی ادامه نگردد که تبدیل به خشم گردد

ناراحتی زن و مرد از یکدیگر

یکی از بدیهی ترین ناراحتی و خشم ها ، ناراحتی زن و مرد از یکدیگر می باشد که

کنترل خشم برای آنها لازم و ضروری است

زنی از شوهرش ناراحت می شود که چرا بعد از غذا هیچوقت از دست پخت او تعریف نکرده یا تشکری نمی کند

هر دفعه که سفره ای پهن می شود این ناراحتی نزد زن بوجود آمده و بر ناراحتی های قبلی افزوده می گردد

کنترل خشم

اگر زن قدمی برای رفع این مشکل برندارد همه این ناراحتیها زمینه ایجاد خشم را محیا می کند

حال اینکه چگونه بتوانیم این ناراحتی را بروز دهیم به فرد مقابل و موقعیت زمانی و مکانی بستگی دارد

که در مقاله های بعدی به تفصیل نحوه برخورد را مورد بررسی قرار می دهیم

ولی آنچه که از همه مهمتر است اینکه

نباید بگذاریم که هر روز به ناراحتی ما اضافه گردد تا خشم ما را دربرگیرد

اگر مقاله کنترل خشم ۱ را نخوانده اید 

با کلیک بر روی دکمه زیر می توانید این مقاله را مطالعه کنید