مطالب توسط سید محمد غریبیان

به مقصد اشاره کنید(جزء سوم هدایت فیل)

شما برای تغییر هیچ ذهنیتی از انتهای کار ندارید ولی وقتی یکی را برای خودتان الگو می کنید یا انتهای کار را برای خودتان شفاف می کنید ، دیدگاه روشنی نسبت به تغییر پیدا می کنید گفتیم که فیل دنبال بهانه است برای تغییر نکردن و به طور مداوم دلیل تراشی می کند که فیل […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

حرکات مهم ( جزء دوم هدایت فیل سوار )

یافتن حرکات مهم تا حالا شده که برای انتخاب بین چند گزینه مردد مانده باشید؟ یا با خودتان گفته باشید که ای کاش دایره انتخاب این اندازه وسیع نبود که تصمیم گیری هم این اندازه سخت باشه؟ خرید رفتی و با مدلهای مختلف و تنوع زیاد مواجه می شوی که همه آنها تا حدودی با […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

نقاط روشن تغییر ( جزء اول فرعی الگوی تغییر )

نقاط روشن تغییر الگوی تغییر جزء اصلی اول : هدایت فیل سوار جزء فرعی اول : نقاط روشن   گفتیم که برای هر تغییری باید از نظر منطقی ذهن را برای تغییر آماده کنیم هدایت مغز منطقی به عنوان اولین الگوی تغییر می تواند با این راهکارها دنبال گردد :   پیدا کردن نقاط روشن […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

الگوی تغییر (فیل و فیل سوار )

الگوی تغییر دوست دارم که یک تصویر پردازی ذهنی انجام بدهید فیل سواری را در نظر بگیرید که میخواهد فیلی را به سمت چراگاهی پر آب و علف هدایت کند در بین راه از بین یک چراگاهی میگذرند که علفهای به ظاهر خوبی دارد ولی فیل سوار میداند که اگر فیل از آن زیاد بخورد […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

دو مانع ذهنی تغییر

مانع ذهنی تغییر دو مانع ذهنی تغییر در اجرای تغییر : می دانیم تغییر لازم و اجباری است  ولی مطمئنا به آسانی میسر نمی شود و با موانع متعددی روبروست که مهمترین آن قسمتی از مغز می باشد که هیچ علاقه ای به تغییر ندارد و از نظر ذهنی همیشه در حال ابجاد موانع بر […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

تحول و تغییر متفاوت است ( تفاوت تغییر با تحول)

تحول چیست ؟ تغییر چیست؟ تغییر به معنی دگرگونی است جابجا شدن از حالتی یا وضعیتی به حالت یا وضعیت دیگر را تغییر گویند ما به همین مقدار معنا کفایت می کنیم و بیشتر از این به معنای لغوی تغییر نمی پردازیم  فقط علاقمندم به این نکته مهم و کاربردی اشاره کنم ما به دنبال […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید

اصل اثر مرکب در تغییر ( معجزه استمرار)(صوتی)

فایل صوتی شمار ه ۴ مدیریت تغییر اصل اثر مرکب بر این نکته تاکید داره که هر کار کوچکی که اگر مستمر و مداوم پیگیری و انجام بشود، به کار و پدیده بزرگی تبدیل میگردد ما از این اصل در ایجاد تغییرات بزرگ بهره می بریم بدین نحو که تغییر کوچک را به صورت مستمر […]

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید